Home

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 26 OKTOBER 2006 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TEXTIELVERZORGING INZAKE VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN

Gepubliceerd op: 30-10-2006

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 26 OKTOBER 2006 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TEXTIELVERZORGING INZAKE VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN

Gegevens

Identifier
stcrt-2006-211-CAO3062
Download
Kenmerken