Home

Regeling van het College voor Examens van 25 augustus 2010, nummer CvE-10.0931, houdende vaststelling van het examenreglement staatsexamens Nederlands als tweede taal 2011 (Regeling examenreglement staatsexamens NT2 2011)

Gepubliceerd op: 06-09-2010

Regeling van het College voor Examens van 25 augustus 2010, nummer CvE-10.0931, houdende vaststelling van het examenreglement staatsexamens Nederlands als tweede taal 2011 (Regeling examenreglement staatsexamens NT2 2011)

Gegevens

Identifier
stcrt-2010-13670
Download
Kenmerken