Home

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 oktober 2011 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Tandtechniek

Gepubliceerd op: 14-10-2011

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 oktober 2011 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Tandtechniek

Gegevens

Identifier
stcrt-2011-16688
Download
Kenmerken