Home

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 mei 2011 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus

Gepubliceerd op: 20-05-2011

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 mei 2011 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus

Gegevens

Identifier
stcrt-2011-7015
Download
Kenmerken