Home

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 juni 2013 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gemaksvoedingindustrie

Gepubliceerd op: 28-06-2013

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 juni 2013 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gemaksvoedingindustrie

Gegevens

Identifier
stcrt-2013-14279
Download
Kenmerken