Home

Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 12 juli 2013, met kenmerk RWS-2013/36657, houdende verlenging van Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging Landelijk Tunnelregisseur tot 1 januari 2018

Gepubliceerd op: 23-07-2013

Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 12 juli 2013, met kenmerk RWS-2013/36657, houdende verlenging van Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging Landelijk Tunnelregisseur tot 1 januari 2018

Gegevens

Identifier
stcrt-2013-21316
Download
Kenmerken