Home

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2013, houdende de inrichting van de directie Integratie en Samenleving alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Integratie en Samenleving (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit I&S 2013)

Gepubliceerd op: 18-12-2013

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2013, houdende de inrichting van de directie Integratie en Samenleving alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Integratie en Samenleving (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit I&S 2013)

Gegevens

Identifier
stcrt-2013-35204
Download
Kenmerken