Home

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ, houdende regels omtrent het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (Regeling gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg)

Gepubliceerd op: 20-06-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ, houdende regels omtrent het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (Regeling gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg)

Gegevens

Identifier
stcrt-2014-16990
Download
Kenmerken