Home

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 augustus 2014 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Schilders- en Onderhoudsbedrijf in Nederland inzake Bedrijfstakeigenregelingen

Gepubliceerd op: 26-08-2014

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 augustus 2014 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Schilders- en Onderhoudsbedrijf in Nederland inzake Bedrijfstakeigenregelingen

Gegevens

Identifier
stcrt-2014-24321
Download
Kenmerken