Home

Kennisgeving inzake aanwijzing module farmacotherapie op het gebied van astma en COPD verzorgt door de Zuyd Hogeschool als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, van de Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gepubliceerd op: 04-09-2014

Kennisgeving inzake aanwijzing module farmacotherapie op het gebied van astma en COPD verzorgt door de Zuyd Hogeschool als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, van de Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gegevens

Identifier
stcrt-2014-24777
Download
Kenmerken