Home

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2014, nr. 2014-0000054453, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001 en de Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 2001 in verband met de aanpassing aan de wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer een andere status van de Nederlandse identiteitskaart

Gepubliceerd op: 04-02-2014

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2014, nr. 2014-0000054453, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001 en de Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 2001 in verband met de aanpassing aan de wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer een andere status van de Nederlandse identiteitskaart

Gegevens

Identifier
stcrt-2014-3140
Download
Kenmerken