Home

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 maart 2014, kenmerk 498405, strekkende tot aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Brigade Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied

Gepubliceerd op: 04-04-2014

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 maart 2014, kenmerk 498405, strekkende tot aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Brigade Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied

Gegevens

Identifier
stcrt-2014-9623
Download
Kenmerken