Home

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 september 2016 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie

Gepubliceerd op: 04-10-2016

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 september 2016 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie

Gegevens

Identifier
stcrt-2016-44160
Download
Kenmerken