Home

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 24 februari 2017, nr. MinBuZa-2017.141920, tot aanwijzing van mevrouw Sandy Renate Pilkes als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is.

Gepubliceerd op: 07-03-2017

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 24 februari 2017, nr. MinBuZa-2017.141920, tot aanwijzing van mevrouw Sandy Renate Pilkes als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is.

Gegevens

Identifier
stcrt-2017-12370
Download
Kenmerken