Home

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 augustus 2017, nr. WJZ/17116611, houdende wijziging van de Beleidsregels van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 6 juni 2012, nr. 267278, houdende vaststelling van beleidsregels inzake schelpdierverplaatsingen in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming

Gepubliceerd op: 24-08-2017

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 augustus 2017, nr. WJZ/17116611, houdende wijziging van de Beleidsregels van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 6 juni 2012, nr. 267278, houdende vaststelling van beleidsregels inzake schelpdierverplaatsingen in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming

Gegevens

Identifier
stcrt-2017-48032
Download
Kenmerken