Home

Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening (Wro), de bestemming "Agrarisch - Agrarisch bedrijf" met functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch – voormalig agrarisch bedrijf” te wijzigen in de bestemming “Wonen”, ten behoeve van de Rucphenseweg 40a te Klein Zundert.

Gepubliceerd op: 27-06-2018

Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening (Wro), de bestemming "Agrarisch - Agrarisch bedrijf" met functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch – voormalig agrarisch bedrijf” te wijzigen in de bestemming “Wonen”, ten behoeve van de Rucphenseweg 40a te Klein Zundert.

Gegevens

Identifier
stcrt-2018-35196
Download
Kenmerken