Home

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 31 augustus 2018, nr. 2018-0000733916, houdende wijziging van de bedragen met betrekking tot het algemeen bezoldigingsmaximum van de Wet normering topinkomens voor 2018 en 2019 en met betrekking tot de bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf maanden van de functievervulling van het Uitvoeringsbesluit WNT voor 2019

Gepubliceerd op: 13-09-2018

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 31 augustus 2018, nr. 2018-0000733916, houdende wijziging van de bedragen met betrekking tot het algemeen bezoldigingsmaximum van de Wet normering topinkomens voor 2018 en 2019 en met betrekking tot de bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf maanden van de functievervulling van het Uitvoeringsbesluit WNT voor 2019

Gegevens

Identifier
stcrt-2018-50317
Download
Kenmerken