Home

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Vishandel inzake Sociaal Fonds

Gepubliceerd op: 07-12-2018

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Vishandel inzake Sociaal Fonds

Gegevens

Identifier
stcrt-2018-64346
Download
Kenmerken