Home

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 november 2018, nr. 2018-0000808011, tot aanpassing van ministeriële regelingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119)

Gepubliceerd op: 05-12-2018

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 november 2018, nr. 2018-0000808011, tot aanpassing van ministeriële regelingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119)

Gegevens

Identifier
stcrt-2018-67390
Download
Kenmerken
TitelRegeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 november 2018, nr. 2018-0000808011, tot aanpassing van ministeriële regelingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119)
PublicatieStaatscourant
Jaargang2018
Publicatienummer67390
Identifierstcrt-2018-67390
Collectieofficiële publicatie
RubriekBesluiten van algemene strekking
OnderwerpRecht/Staatsrecht
Datum ondertekening20-11-2018
Grondslagartikel 3.1 van het Besluit energieprestatie gebouwen, artikel 4.3, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht, de artikelen 1.10, eerste lid, 3.2, zevende lid, 4.3, vijfde lid, en 4.7, tweede lid, van de Wet basisregistratie personen en de artikelen 6, vierde lid, 38 en 47, zesde lid, van het Besluit basisregistratie personen
Publicatiedatum05-12-2018
OrganisatieMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Organisatietypeministerie
UitgeverMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Taalnl