Home

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 februari 2018, nr. 2018-0000097732, tot wijziging van de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie en de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte in verband met een aanpassing van de minimumbijdrage en de maximale huurverhogingspercentages

Gepubliceerd op: 15-02-2018

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 februari 2018, nr. 2018-0000097732, tot wijziging van de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie en de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte in verband met een aanpassing van de minimumbijdrage en de maximale huurverhogingspercentages

Gegevens

Identifier
stcrt-2018-8793
Download
Kenmerken