Home

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 april 2019 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten inzake Sociaal Fonds

Gepubliceerd op: 19-04-2019

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 april 2019 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten inzake Sociaal Fonds

Gegevens

Identifier
stcrt-2019-15486
Download
Kenmerken