Home

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 8 april 2020, nr. IENW/BSK-2020/33095, houdende vaststelling van de subsidieverstrekking aan de organisaties van het Kennisnetwerk SPV 2020–2024 (Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024)

Gepubliceerd op: 17-04-2020

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 8 april 2020, nr. IENW/BSK-2020/33095, houdende vaststelling van de subsidieverstrekking aan de organisaties van het Kennisnetwerk SPV 2020–2024 (Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024)

Gegevens

Identifier
stcrt-2020-21292
Download
Kenmerken