Home

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 augustus 2020 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Bijdragefonds Tankstations en Wasbedrijven

Gepubliceerd op: 17-08-2020

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 augustus 2020 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Bijdragefonds Tankstations en Wasbedrijven

Gegevens

Identifier
stcrt-2020-38319
Download
Kenmerken