Home

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure realiseren van een nieuwe ontsluiting van het perceel en het legaliseren van bestaande (erf)verharding en bebouwing, Schey 3, 6255 NL Noorbeek

Gepubliceerd op: 29-07-2020

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure realiseren van een nieuwe ontsluiting van het perceel en het legaliseren van bestaande (erf)verharding en bebouwing, Schey 3, 6255 NL Noorbeek

Gegevens

Identifier
stcrt-2020-40223
Download
Kenmerken