Home

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 september 2020, nr. 2020-0000521966, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling WNT in verband met een redactionele verbetering en herstel van enkele omissies

Gepubliceerd op: 15-09-2020

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 september 2020, nr. 2020-0000521966, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling WNT in verband met een redactionele verbetering en herstel van enkele omissies

Gegevens

Identifier
stcrt-2020-46383
Download
Kenmerken