Home

Besluit van de algemene raad van 26 oktober 2020 houdende de vaststelling van de regeling inzake het in rekening brengen van een vergoeding bij het vervaardigen van kopieën van documenten, een uittreksel of een samenvatting daarvan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Gepubliceerd op: 10-11-2020

Besluit van de algemene raad van 26 oktober 2020 houdende de vaststelling van de regeling inzake het in rekening brengen van een vergoeding bij het vervaardigen van kopieën van documenten, een uittreksel of een samenvatting daarvan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Gegevens

Identifier
stcrt-2020-57942
Download
Kenmerken