Home

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 november 2020, nr. WJZ/ 20279857, houdende wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies in verband met het aanpassen van de subsidiemodule tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten als gevolg van COVID-19

Gepubliceerd op: 30-11-2020

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 november 2020, nr. WJZ/ 20279857, houdende wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies in verband met het aanpassen van de subsidiemodule tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten als gevolg van COVID-19

Gegevens

Identifier
stcrt-2020-62611
Download
Kenmerken