Home

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 16 januari 2021, nr. IENW/BSK-2021/334, tot wijziging van de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 in verband met het mogelijk maken van indexering van subsidiebedragen en twee juridisch-technische aanpassingen

Gepubliceerd op: 26-01-2021

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 16 januari 2021, nr. IENW/BSK-2021/334, tot wijziging van de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 in verband met het mogelijk maken van indexering van subsidiebedragen en twee juridisch-technische aanpassingen

Gegevens

Identifier
stcrt-2021-2707
Download
Kenmerken