Home

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juli 2021, nr. 28584366, houdende de vaststelling van de screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) voor het schooljaar 2022–2023 (Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2022–2023)

Gepubliceerd op: 20-07-2021

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juli 2021, nr. 28584366, houdende de vaststelling van de screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) voor het schooljaar 2022–2023 (Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2022–2023)

Gegevens

Identifier
stcrt-2021-35786
Download
Kenmerken