Home

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 augustus 2021, kenmerk 3238645-1013669-PDC19 tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden in verband met een wijziging in de aangewezen gebieden

Gepubliceerd op: 05-08-2021

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 augustus 2021, kenmerk 3238645-1013669-PDC19 tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden in verband met een wijziging in de aangewezen gebieden

Gegevens

Identifier
stcrt-2021-38005
Download
Kenmerken