Home

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 oktober 2021, nr. WJZ/ 21208046, tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen in verband met het vervallen van de bepaling omtrent de opslag en afvoer van nertsenmest

Gepubliceerd op: 11-10-2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 oktober 2021, nr. WJZ/ 21208046, tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen in verband met het vervallen van de bepaling omtrent de opslag en afvoer van nertsenmest

Gegevens

Identifier
stcrt-2021-43571
Download
Kenmerken