Home

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 november 2021, 2021-0000193512, tot naamswijziging Inspectie SZW in Nederlandse Arbeidsinspectie

Gepubliceerd op: 03-12-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 november 2021, 2021-0000193512, tot naamswijziging Inspectie SZW in Nederlandse Arbeidsinspectie

Gegevens

Identifier
stcrt-2021-48293
Download
Kenmerken
TitelRegeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 november 2021, 2021-0000193512, tot naamswijziging Inspectie SZW in Nederlandse Arbeidsinspectie
PublicatieStaatscourant
Jaargang2021
Publicatienummer48293
Identifierstcrt-2021-48293
Collectieofficiële publicatie
OnderwerpSociale zekerheid/Organisatie en beleid
Datum ondertekening25-11-2021
GrondslagGelet op artikel 6, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, artikel 26b van de Archiefregeling 2009, artikelen 1.5eb, tweede lid, 2.7, tweede lid, 2.14, eerste lid, 4.9, tweede lid, 6.14a, derde lid, 6.16, derde, zesde en zevende lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikelen 24 en 34, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, artikelen 8:1 en 10:5, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet, artikel 2, vijfde lid, van de Arbeidsveiligheidswet BES, artikel 34, eerste lid, van de Arbeidswet 2000 BES, artikel 14 van het Archiefbesluit 1995, artikelen 7.1, negende lid, 7.2, tweede en zevende lid, 7.5, vijfde lid, 7.7, vierde lid, 7.9, tweede lid, 7.11, vijfde lid, 7.12, zesde lid, 7.15, derde lid, en 7.21, achtste lid van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, artikel 39, eerste lid, van het Besluit onderstand BES, artikel 2:5 van het Besluit politiegegevens, artikelen 2 en 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies, artikel 7 van het Besluit verplichte politiegegevens, artikel 12a, eerste lid, van de Cessantiawet BES, artikelen 9 en 23 van het Organisatie- mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009, artikel 2, eerste lid, van de Stuwadoorswet 1946 BES, artikel 16a, eerste lid, van de Vakantiewet 1949 BES, artikel 25, eerste lid, onderdeel a, van de Warenwet, artikel 43a, eerste lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, artikel 42a, eerste lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, artikel 13 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, artikelen 14, 19a, eerste lid, en 22 van de Wet arbeid vreemdelingen, artikel 13, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen BES, artikel 7a, eerste lid, van de Wet beëindiging arbeidsovereenkomsten BES, artikel 21, eerste lid, van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, artikel 13a, eerste lid, van de Wet minimumlonen BES, artikelen 18a, 18c, eerste lid, en 18n, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimum-vakantiebijslag, artikel 12a, eerste lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten, artikel 16 van de Wet op de loonvorming, artikel 10 van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, artikelen 6 en 46 van de Wet politiegegevens, artikelen 32d, tweede lid, 46, tweede lid, 62, vierde lid, 64, tweede lid, en 77 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en artikel 12a, eerste lid, van de Wet ziekteverzekering BES
Publicatiedatum03-12-2021
OrganisatieMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatietypeministerie
UitgeverMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Taalnl