Home

Kennisgeving van de Minister van Economische Zaken en klimaat van 16 december 2021, nr. DGBI-DE/21302986, houdende de start van een openbare voorbereidingsprocedure in de zin van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht inzake de ontwerp-bekendmaking van de veiling voor niet-landelijke commerciële FM-vergunningen (Besluit bekendmaking veiling kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37)

Gepubliceerd op: 16-12-2021

Kennisgeving van de Minister van Economische Zaken en klimaat van 16 december 2021, nr. DGBI-DE/21302986, houdende de start van een openbare voorbereidingsprocedure in de zin van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht inzake de ontwerp-bekendmaking van de veiling voor niet-landelijke commerciële FM-vergunningen (Besluit bekendmaking veiling kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37)

Gegevens

Identifier
stcrt-2021-49178
Download
Kenmerken