Home

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 februari 2021, kenmerk 1822157-217935-PDC19, tot goedkeuring van een protocol als bedoeld in artikel 6.7c, vierde lid, onderdeel j, 2°, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, van Nippon Cargo Airlines

Gepubliceerd op: 12-02-2021

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 februari 2021, kenmerk 1822157-217935-PDC19, tot goedkeuring van een protocol als bedoeld in artikel 6.7c, vierde lid, onderdeel j, 2°, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, van Nippon Cargo Airlines

Gegevens

Identifier
stcrt-2021-6779
Download
Kenmerken