Home

Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 9 februari 2021, kenmerk 1815048-217214-MEVA, houdende de instemming met het besluit van de Ledenraad van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde van 11 december 2020, tot wijziging van de Regeling Specialismen Tandheelkunde van de KNMT van 17 september 2015

Gepubliceerd op: 17-02-2021

Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 9 februari 2021, kenmerk 1815048-217214-MEVA, houdende de instemming met het besluit van de Ledenraad van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde van 11 december 2020, tot wijziging van de Regeling Specialismen Tandheelkunde van de KNMT van 17 september 2015

Gegevens

Identifier
stcrt-2021-7518
Download
Kenmerken