Home

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 28 juni 2022, nummer WBN-BES 2022/4, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Gepubliceerd op: 30-06-2022

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 28 juni 2022, nummer WBN-BES 2022/4, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Gegevens

Identifier
stcrt-2022-16870
Download
Kenmerken