Home

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 23 maart 2023, nummer WBN-A 2023/1, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, toegespitst op het gebruik in Aruba

Gepubliceerd op: 31-03-2023

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 23 maart 2023, nummer WBN-A 2023/1, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, toegespitst op het gebruik in Aruba

Gegevens

Identifier
stcrt-2023-9204
Download
Kenmerken