Home

Protocol nr. 11 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden betreffende herstructurering van het bij dat Verdrag ingestelde controlemechanisme, met Bijlage; Straatsburg, 11 mei 1994

Gepubliceerd op: 17-04-1998

Protocol nr. 11 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden betreffende herstructurering van het bij dat Verdrag ingestelde controlemechanisme, met Bijlage; Straatsburg, 11 mei 1994

Gegevens

Identifier
trb-1998-95
Download
Kenmerken