Home

Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025

Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-01-2025]

Aanhef

Artikel 1

Hoofdstuk 1. Organisatie van de Belastingdienst

Artikel 2

1.

Er is een rijksbelastingdienst onder de naam Belastingdienst. De Belastingdienst bestaat uit het directoraat-generaal Belastingdienst, het directoraat-generaal Douane en het directoraat-generaal Toeslagen. De Belastingdienst is belast met de heffing en invordering van rijksbelastingen en andere bij of krachtens de wet opgedragen taken.

2.

De Belastingdienst staat onder het gezag van de Minister van Financiën.

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

Hoofdstuk 2. Aanwijzing van functionarissen

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 5b

Artikel 6

Artikel 6a [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 10

Hoofdstuk 3. Ressortering onder functionarissen

Artikel 11

Artikel 11a [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 12 [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 13 [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 13a [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 14 [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 15 [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 16 [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 17 [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21 [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 22 [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 23 [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 25 [Vervallen per 01-08-2008]

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 26

Artikel 26a [Vervallen per 30-04-2021]

Artikel 26b [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 27

Artikel 27a

Artikel 28

Artikel 29

Bijlage [Vervallen per 12-03-2013]