Home

Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

Geldig van 1 augustus 2008 tot 1 januari 2009
Geldig van 1 augustus 2008 tot 1 januari 2009

Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2008 tot 01-01-2009]

Aanhef

Artikel 1

Hoofdstuk 1. Organisatie van de Belastingdienst

Artikel 2

1.

Er is een rijksbelastingdienst onder de naam Belastingdienst. Deze dienst is belast met de heffing en invordering van rijksbelastingen en met andere bij of krachtens de wet opgedragen taken.

2.

De Belastingdienst staat onder het gezag van de Minister van Financiën.

Artikel 3

Artikel 4

Hoofdstuk 2. Aanwijzing van functionarissen

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 10

Hoofdstuk 3. Ressortering onder functionarissen

Artikel 11

Artikel 11a

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25 [Vervallen per 01-08-2008]

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Bijlage bij Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003