Home

Wijzigingsbesluit Besluit fiscale eenheid 2003 (in verband met de Wet werken aan winst)

Geldig vanaf 16 februari 2007
Geldig vanaf 16 februari 2007

Wijzigingsbesluit Besluit fiscale eenheid 2003 (in verband met de Wet werken aan winst)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 09-12-2016]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze minister van Financiën van 20 november 2006, nr. DB 2006-00615M;

Gelet op artikel 15, vierde en tiende lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

De Raad van State gehoord (advies van 30 november 2006, no. W06.06.0506/IV);

Gezien het nader rapport van Onze minister van Financiën van 15 december 2006, nr. DB 2006-00648 U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit fiscale eenheid 2003. ]

Artikel II

Indien voor 1 januari 2006 met betrekking tot een deelneming een afwaarderingsverlies als bedoeld in artikel 13ca van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zoals dat artikel luidde op 31 december 2005, in aanmerking is genomen, blijft artikel 35, vierde lid, van het Besluit fiscale eenheid 2003, zoals dit luidde op 31 december 2005, van toepassing met betrekking tot dat afwaarderingsverlies.

Artikel III

De artikelen 17, zesde lid, 18, zesde lid, 31, eerste lid, 39, tweede lid, en 40, derde lid, van het Besluit fiscale eenheid 2003, zoals deze luidden op 31 december 2006, blijven van toepassing op rente, bedoeld in artikel 15ad, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zoals dat luidde op 31 december 2006, waarop artikel VIIIc van de Wet werken aan winst van toepassing is.

Artikel IV