Home

Rijkswet tot vaststelling zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba

Geldig vanaf 1 september 2018
Geldig vanaf 1 september 2018

Rijkswet tot vaststelling zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-09-2018]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met het verkrijgen door Curaçao en Sint Maarten van de hoedanigheid van land in het Koninkrijk, wenselijk is om een grens vast te stellen tussen de zeegebieden, met inbegrip van de daaronder gelegen zeebodem en ondergrond, van Curaçao enerzijds en Bonaire anderzijds, respectievelijk Sint Maarten enerzijds en Saba anderzijds;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

1.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, wordt de zeegrens tussen het land Curaçao en het openbaar lichaam Bonaire gevormd door de bogen van grootcirkels tussen de volgende punten in de volgorde zoals hieronder aangegeven:

A.

14°

22’

24,5"N

68°

35’

29.4"W

B.

13°

15’

07.6"N

68°

40’

12.1"W

C.

12°

41’

47.2"N

68°

42’

31.3"W

D.

12°

37’

47.7"N

68°

42’

51.6"W

E.

12°

33’

05.4"N

68°

43’

17.3"W

F.

12°

31’

22.3"N

68°

42’

37.2"W

G.

12°

24’

54.0"N

68°

41’

01.5"W

H.

12°

22’

10.0"N

68°

40’

12.1"W

I.

12°

19’

21.8"N

68°

39’

10.2"W

J.

12°

13’

55.2"N

68°

37’

35.4"W

K.

12°

13’

21.9"N

68°

37’

26.4"W

L.

12°

11’

58.8"N

68°

36’

44.5"W

M.

12°

11’

22.4"N

68°

36’

29.8"W

N.

12°

11’

06.4"N

68°

36’

02.2"W

O.

12°

6’

21.8"N

68°

31’

12.6"W

P.

12°

4’

26.1"N

68°

29’

10.6"W

Q.

12°

1’

27.1"N

68°

27’

37.3"W

R.

11°

59’

16.3"N

68°

27’

13.4"W

S.

11°

58’

40.0"N

68°

27’

04.2"W

T.

11°

54’

43.5"N

68°

26’

12.2"W

U.

11°

51’

27.8"N

68°

25’

47.6"W

V.

11°

49’

46.0"N

68°

25’

26.7"W

W.

11°

39’

49.5"N

68°

23’

24.2"W

2.

De ligging van de hierboven beschreven punten is uitgedrukt in lengte en breedte volgens het World Geodetic System 1984 (WGS84).

3.

De grenslijn is bij wijze van illustratie ingetekend op de als bijlage 1 bij deze rijkswet gevoegde kaart.

Artikel 2

In noordelijke richting is het eindpunt van de grenslijn punt A, en in zuidelijke richting is het eindpunt van de grenslijn punt W, die de snijpunten vormen van de grenslijnen tussen de zeegebieden van het land Curaçao, het openbaar lichaam Bonaire, en de Republiek Venezuela.

Artikel 3

1.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 wordt de zeegrens tussen het land Sint Maarten en het openbaar lichaam Saba gevormd door de bogen van grootcirkels tussen de volgende punten in de volgorde zoals hieronder aangegeven:

A.

17° 52' 22.0"N

63° 17' 14.0"W

B.

17° 50' 46.7"N

63° 11' 47.7"W

C.

17° 50' 34.6"N

63° 11' 01.6"W

D.

17° 50' 26.4"N

63° 10' 38.3"W

E.

17° 50' 16.1"N

63° 10' 04.1"W

F.

17° 50' 03.6"N

63° 09' 28.2"W

G.

17° 49' 39.6"N

63° 08' 17.2"W

H.

17° 49' 29.5"N

63° 07' 54.2"W

I.

17° 48' 53.3"N

63° 06' 28.1"W

J.

17° 48' 40.5"N

63° 05' 57.2"W

K.

17° 47' 37.5"N

63° 03' 37.1"W

2.

De ligging van de hierboven beschreven punten is uitgedrukt in lengte en breedte volgens het World Geodetic System 1984 (WGS84).

3.

De grenslijn is bij wijze van illustratie ingetekend op de als bijlage 2 bij deze rijkswet gevoegde kaart.

Artikel 4

Artikel 5

Bijlage 1

Bijlage 2