Home

Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren

Geldig van 15 september 2015 tot 16 december 2015
Geldig van 15 september 2015 tot 16 december 2015

Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-09-2015 tot 16-12-2015]

Aanhef

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 2.2, eerste lid, van het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren en artikel 120b van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Hoofdstuk 1. : De bestuurlijke boete

Artikel 1.1. Definitiebepaling

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren.

Artikel 1.2. Indeling categorieën bestuurlijke boete

De hoogte van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van het besluit, wordt vastgesteld overeenkomstig de bedragen die horen bij de boetecategorieën die in de bijlage bij deze regeling voor desbetreffende overtredingen zijn vastgelegd.

Hoofdstuk 1a. Registers

§ 1. Aanwijzing registers

Artikel 1.3. Begripsbepalingen

Artikel 1.4. Toepassingsbereik

Artikel 1.5. Aanvraag tot aanwijzing register

Artikel 1.6. Voorwaarden voor aanwijzing register

Artikel 1.7. Aanvullende bepalingen aangewezen register

Artikel 1.8. Privacywetgeving

Artikel 1.9. Onvoorziene situatie

Artikel 1.10. Intrekking, schorsing of beëindiging aanwijzing

Artikel 1.11. Aanvullende bepalingen melding diergeneesmiddelen

§ 2. Goedkeuring tarieven registers

Artikel 1.12. Toepassingsbereik

Artikel 1.13. Goedkeuring tarieven registers

Hoofdstuk 2. : Overige bepalingen

Artikel 2.1. Wijziging Regeling bestuurlijke boetes GWWD

Artikel 2.3. Wijziging Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

Artikel 2.4. Wijziging Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet

Artikel 2.5. Wijziging Landbouwkwaliteitsregeling 2007

Artikel 2.6. Intrekking Regeling vleeskeuring

Artikel 2.7. Citeertitel

Artikel 2.8. Inwerkingtreding

Bijlage als bedoeld in artikel 1.2 van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren