Home

Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven

Geldig vanaf 13 april 2013
Geldig vanaf 13 april 2013

Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven

Besluit BLKB2013/473M

Voorafgaande besluiten
DGB2010/372M
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 13-04-2013]

De Staatssecretaris van Financiën

heeft het volgende besloten.

In dit besluit staat het beleid over de uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 21 januari 2010, nr. DGB2010/372M. De onderdelen van het besluit van 21 januari 2010 met slechts een voorlichtend karakter zijn vervallen.

1. Inleiding

In dit besluit staat het beleid over de uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 21 januari 2010, nr. DGB2010/372M met vragen en antwoorden over uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten en scholingsuitgaven. Hieronder staan de wijzigingen ten opzichte van het besluit van 21 januari 2010.

In de overige onderdelen zijn enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Hiermee is geen beleidswijziging beoogd.

Het besluit van 21 januari 2010, nr. DGB2010/372M is ingetrokken.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

2. Uitgaven voor specifieke zorgkosten

2.1. Specifieke zorgkosten van religieuzen

Goedkeuring

2.2. Bepalen component specifieke zorgkosten in pensionprijs

Goedkeuring

2.3. Kosten gezinshulp na overlijden

3. Scholingsuitgaven

3.1. Leeftijdsgrenzen standaardstudieperiode

Goedkeuring

Ambtshalve vermindering

4. Ingetrokken regeling

5. Inwerkingtreding