Home

Omzetbelasting, reisbureauregeling

Geldig van 2 augustus 2014 tot 29 augustus 2019
Geldig van 2 augustus 2014 tot 29 augustus 2019

Omzetbelasting, reisbureauregeling

Besluit BLKB2014/645M

Voorafgaande besluiten
BLKB2012/272M
Opvolgende besluiten
2019-7277
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 02-08-2014 tot 29-08-2019]
[Regeling ingetrokken per 29-08-2019]

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit vervangt en actualiseert de eerder gepubliceerde beleidsbesluiten over de reisbureauregeling. In dit besluit is onder meer een overgangsregeling opgenomen in verband met een ruimere uitleg van het begrip ‘reiziger’. Verder is de goedkeuring om het 0%-tarief toe te passen op bepaalde vormen van personenvervoer binnen de Unie uitgebreid. Daarnaast is een aantal redactionele aanpassingen doorgevoerd.

1. Inleiding

Het besluit is geen allesomvattende beschrijving van de problematiek die zich voordoet bij de reisbureauregeling. Het besluit gaat in op enkele specifieke situaties.

Het besluit bevat de volgende (beleidsmatige) wijzigingen:

§ 3: is aangevuld met het begrip ‘reiziger’, zoals dat door het Hof van Justitie is uitgelegd (HvJ 26 september 2013, zaak C-189/11, ‘Europese Commissie tegen Koninkrijk Spanje’). Bij wijze van overgangsmaatregel wordt onder voorwaarden goedgekeurd dat de reisbureauregeling alleen van toepassing is op de verkoop van reizen aan de eindconsument.

§ 5: is aangepast in die zin dat de goedkeuring dat het 0%-tarief toegepast kan worden over het deel van het directe personenvervoer per vliegtuig of per boot (als onderdeel van een reisdienst in de zin van de reisbureauregeling) voor zover dat deel in de Unie plaatsvindt ook geldt als de plaats van vertrek of bestemming van de reis buiten de Unie ligt.

§ 9: het besluit van 1 december 1988, nr. VB98/2555 over afzonderlijk aan de reiziger berekende bemiddelingskosten wordt ingetrokken. Dit besluit heeft door de invoering van de reisbureauregeling zijn belang verloren.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

2. Juridisch kader

3. Algemeen

4. Reizen met vertrekdatum vóór 1 april 2012 en terugkomstdatum ná 1 april 2012

5. Toepassing van artikel 28zc bij vlieg- en bootreizen

6. Ingekochte prestaties die kwalificeren als ‘eigen prestaties’

6.1. Verhuur van vakantiewoningen op een bungalowpark of appartementencomplex

6.2. Verhuur van hotels

6.3. Huren van vliegtuigen

7. Bemiddelingsdiensten

8. Calamiteitenfondsbijdrage

9. Ingetrokken regeling

10. Inwerkingtreding