Home

Kaderbesluit mrb

Geldig van 15 april 2017 tot 14 december 2019
Geldig van 15 april 2017 tot 14 december 2019

Kaderbesluit mrb

Besluit BLKB2015/1381M

Voorafgaande besluiten
BLKB2014/2068M
Opvolgende besluiten
2021-213896
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-04-2017 tot 14-12-2019]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2022]

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 17 december 2014, BLKB2014/2068M. Een aantal onderdelen is aangepast of verduidelijkt. Daarnaast is de zogenoemde ‘Evenementenregeling’ uitgebreid zodat ook motorrijtuigen die gebruik maken van het overgangsrecht voor oldtimers gebruik kunnen maken van deze regeling en is het aantal voorzieningen, dat bij het bepalen van de afmetingen van de laadruimte van een bestelauto buiten beschouwing mag worden gelaten, uitgebreid.

1. Inleiding

In dit besluit zijn nieuwe standpunten opgenomen en standpunten aangepast of verduidelijkt over de volgende onderwerpen:

  • Inrichtingseisen (2.2): verduidelijking, geen inhoudelijke wijziging beoogd.

  • Ombouw pick-up dubbele of anderhalve cabine tot enkele cabine (2.2.2): verduidelijking, geen inhoudelijke wijziging beoogd.

  • Uitzonderingen bij meten laadruimte bestelauto (2.3.1): uitbreiding bestaande goedkeuring, vooruitlopend op wetgeving.

  • Overgangsregelingen kampeerauto’s (3.1): eerder vervallen tekst weer opgenomen ter verduidelijking, geen inhoudelijke wijziging bedoeld.

  • Evenementenregeling (5): verduidelijking en nieuwe goedkeuring voor motorrijtuigen die gebruikmaken van het overgangsrecht voor oldtimers.

  • Andere motorrijtuigen in gebruik bij ambulance-diensten (11.5.1): uitbreiding van de goedkeuring met noodhulpteams. Daarnaast zijn twee voorwaarden komen te vervallen nu deze niet langer relevant zijn.

  • Motorrijtuigen in gebruik bij organisaties die zich richten op het voorkomen van de verdrinkingsdood (11.5.2): aanpassing goedkeuring, vooruitlopend op wetgeving.

Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van 7 april 2017, nr. 2017/1135M. Onderdeel 2.2.4.2 en onderdeel 2.2.5 zijn samengevoegd, waarbij laatstgenoemd onderdeel is komen te vervallen. Hierbij is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

2. Bestelauto

2.1. Laadruimte

2.1.1. Vlakke laadvloer

2.1.2. Stoel(en) en/of bank in de laadruimte ten behoeve van werkzaamheden op locatie

2.2. Inrichtingseisen

2.2.1. Vaste wand

2.2.1.1. Uitsteeksel en profilering
2.2.1.2. Deel cabine bij de laadruimte betrekken
2.2.1.3. Rechtstreeks aan carrosserie verbonden
2.2.1.3.1. Zoveel mogelijk rondom
2.2.1.3.2. Op onverbrekelijke wijze
2.2.1.4. Open bestelauto; hoogte vaste wand

2.2.2. Ombouw pick-up dubbele of anderhalve cabine tot enkele cabine

2.2.3. Container

2.2.3.1. Afzetbare (vracht)container
2.2.3.2. Kampeercontainer

2.2.4. Bestelauto’s met een bijzondere opbouw of bovenbouwvermelding

2.2.4.1. Bestelauto met een bijzondere opbouw
2.2.4.2. Bestelauto met vermelding ‘opleggertrekker’ of ‘afneembare bovenbouw’

2.2.5. [Vervallen per 15-04-2017]

2.3. Meetmethoden

2.3.1. Uitzonderingen bij meten laadruimte

2.3.2. Pick-up

2.3.2.1. Meetmethoden laadruimte pick-up
2.3.2.2. Inkorten laadruimte pick-up

2.3.3. Hoogte cabine in bestelauto’s met een dubbele cabine

2.3.4. Meetmethode bij hoog dak

2.3.4.1. Dakverhoging laadruimte voor laag schot

2.4. Ondernemersregeling

2.4.1. Meer dan bijkomstig gebruik in een onderneming

2.4.2. Maten en firmanten

2.5. Gehandicaptenregeling

2.6. Herstelbeleid inrichtingseisen bestelauto’s

3. Kampeerauto’s

3.1. Overgangsregelingen

3.2. Autobus met kampeervoorziening

4. Motorrijwiel

4.1. Trike

4.1.1. Trike voor het vervoer van drie personen

4.2. Carver

5. Evenementenregeling

6. Kermis- en circuswoonwagens

7. Multifunctioneel ingerichte motorrijtuigen

8. Toegestane maximummassa bij afsleeptrekkers

9. Einde beschikkingsmacht

10. Bijzonder tarief

10.1. Combinatie trekker/oplegger

10.2. Multifunctioneel ingerichte vrachtauto; 50%-eis

11. Vrijstellingen

11.1. Motorrijtuigen ingericht en uitsluitend gebruikt voor aanleg en onderhoud van wegen

11.1.1. Inrichting

11.1.2. Lenen, verhuren of leasen

11.2. Vuilnisauto’s

11.2.1. Verhuren of leasen van vuilnisauto’s

11.3. Straatveegwagens

11.4. Dierenambulances; vervoer van overleden dieren

11.5. Motorrijtuigen voor het vervoer van zieken en gewonden

11.5.1. Andere motorrijtuigen in gebruik bij ambulance-diensten

11.5.2. Motorrijtuigen in gebruik bij organisaties die zich richten op het voorkomen van de verdrinkingsdood

11.6. Taxivervoer

11.6.1. Van WP-vergunningplicht uitgezonderd vervoer

11.6.2. Vrijwilligersvervoersprojecten

11.7. Oldtimers; museumbussen

11.8. Motorrijtuigen voor het vervoer van een stoffelijk overschot

12. Verzoek om bijzonder tarief of vrijstelling

13. Bijzondere kentekens

13.1. Transitokenteken

13.2. In het buitenland gekentekend motorrijtuig

14. Ingetrokken regelingen

15. Inwerkingtreding