Home

Bijstellingsregeling directe belastingen 2017

Geldig van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020
Geldig van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020

Bijstellingsregeling directe belastingen 2017

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019 tot 01-01-2020]

Aanhef

Artikel I

Voor de berekening van de bij het begin van het kalenderjaar 2017 toe te passen tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, worden als prijsindexcijfers over de dertigste tot en met zevende aan het kalenderjaar voorafgaande maand in aanmerking genomen de prijsindexcijfers van de reeks 2015 = 100.

Artikel II

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII