Home

Gerechtshof Arnhem, 25-08-2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BU6650, 08/00303

Gerechtshof Arnhem, 25-08-2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BU6650, 08/00303

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
25 augustus 2009
ECLI
ECLI:NL:GHARN:2009:BU6650
Zaaknummer
08/00303

Inhoudsindicatie

Verwijzingsprocedure.

HR 27 juni 2008, nr. 42333, LJ-nummer: BD5469. Gemeente gaat akkoord met standpunt van belanghebende inzake de verschuldigde leges.

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector belasting

tweede meervoudige belastingkamer

nummer 08/00303

belanghebbende : X te Z

verweerder : de heffingsambtenaar van de gemeente Ooststellingwerf (hierna: de Ambtenaar)

eerdere instanties : uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 19 augustus 2005, nr. BK 1093/04, gevolgd door verwijzingsarrest HR 27 juni 2008, nr. 42333, LJ-nummer: BD5469

aangevallen beslissing : kennisgeving leges

nummer :

onderzoek ter zitting : op 25 augustus 2009 te Arnhem

waarbij verschenen : belanghebbende

en : de Ambtenaar

gronden:

Ter zitting heeft de Ambtenaar zich alsnog aangesloten bij het standpunt van belanghebbende. Dit brengt met zich mee dat het bedrag aan verschuldigde leges moet worden vastgesteld op € 5038,88, uitgaande van een aannemingssom van € 173.060.

slotsom:

Het beroep is gegrond.

kosten:

De proceskosten van belanghebbende zijn te berekenen op een bedrag voor reis en verblijfkosten van belanghebbende die, nu belanghebbende dienaangaande geen andere of meer kosten heeft opgegeven, door het Hof in goede justitie worden vastgesteld op € 75 voor beide zittingen.

beslissing:

Het Gerechtshof

– verklaart het beroep gegrond;

– vernietigt de uitspraak van de Ambtenaar;

– vermindert het bedrag aan verschuldigde leges tot € 5038,88, berekend naar een aannemingssom van € 173.060;

– gelast de Ambtenaar aan belanghebbende het door hem gestorte griffierecht van € 37 te vergoeden;

– veroordeelt de Ambtenaar in de proceskosten van belanghebbende voor een bedrag van € 75, te vergoeden door de Staat.

Aldus gedaan op 25 augustus 2009 door mr. J. Lamens, voorzitter, mr. J.P.M. Kooijmans en mr. M.C.M. de Kroon. De beslissing is op dezelfde datum in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. A. Vellema als griffier.

Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal.

De griffier, De voorzitter,

(A. Vellema) (J. Lamens)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie instellen bij:

de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer),

Postbus 20303,

2500 EH Den Haag

(bezoekadres: Kazernestraat 52).

Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

– bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;

– het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b de dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Tenzij de Hoge Raad anders bepaalt, zal het gerechtshof deze mondelinge uitspraak vervangen door een schriftelijke. In dat geval krijgt u de gelegenheid de gronden van het beroep in cassatie alsnog aan te voeren of aan te vullen.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.