Home

Hoge Raad, 11-01-1989, ZC3968, 25398

Hoge Raad, 11-01-1989, ZC3968, 25398

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
11 januari 1989
ECLI
ECLI:NL:HR:1989:ZC3968
Zaaknummer
25398
Relevante informatie
Algemene wet inzake rijksbelastingen 20

Inhoudsindicatie

Uitspraak

ARREST

gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financien tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 8 mei 1987 betreffende na te melden aan X te Z opgelegde naheffingsaanslag in de bijzondere verbruiksbelasting van personenauto s.

1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof

Aan belanghebbende is over het tijdvak 1983 een naheffingsaanslag in de bijzondere verbruiksbelasting van personenauto s opgelegd ten bedrage van f 5.011 aan enkelvoudige belasting en f 5.011 aan verhoging, welke aanslag, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak van de Inspecteur is gehandhaafd, met het besluit geen kwijtschelding van de verhoging te verlenen.

Belanghebbende is tegen de uitspraak van de Inspecteur in beroep gekomen bij het Hof.

Het Hof heeft de uitspraak van de Inspecteur vernietigd en de aanslag verminderd tot op een bedrag van f 5.011 aan enkelvoudige belasting, zonder verhoging.

2. Geding in cassatie

De Staatssecretaris heeft tegen s Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Hij heeft een middel van cassatie voorgesteld.

Belanghebbende heeft bij vertoogschrift het cassatieberoep bestreden.

De Advocaat-Generaal Van Soest heeft op 1 juli 1988 geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak, tot vernietiging van de uitspraak van de Inspecteur en tot vernietiging van de naheffingsaanslag.

3. Beoordeling van het middel

4. Beslissing