Home

Hoge Raad, 13-09-1989, ECLI:NL:HR:1989:BH7907 ZC4103, 26272

Hoge Raad, 13-09-1989, ECLI:NL:HR:1989:BH7907 ZC4103, 26272

Uitspraak

ARREST

gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de - op 30 augustus 1988 in afschrift aan partijen toegezonden - uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 15 juni 1988 betreffende na te melden aan hem voor het jaar 1980 opgelegde aanslag tot navordering van inkomstenbelasting.

1. Aanslag en navorderingsaanslag

Aan belanghebbende is aanvankelijk voor het jaar 1980 een aanslag in de inkomstenbelasting opgelegd naar een belastbaar inkomen van f 21.940. Vervolgens is hem de onderwerpelijke navorderingsaanslag opgelegd naar een belastbaar inkomen van f 28 266 zonder toepassing van verhoging.

2. Geding voor het Hof

Belanghebbende is van de navorderingsaanslag in beroep gekomen bij het Hof. Het Hof heeft die aanslag gehandhaafd.

3. Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van het Hof beroep in cassatie ingesteld en daarbij enige klachten aangevoerd. De Staatssecretaris van Financiën heeft een vertoogschrift ingediend.

4. Beoordeling van de klachten

5. Beslissing